[elfsight_countdown_timer id=”1″]

Aprofita la Suc Time per conseguir una inscripció a la Navelates a un preu exprimit. Durant una hora els preu de inscripció de la Navelates tindran, en un període d’una hora, el mateix preu que les inscripcions de Colla. Aquest espai ha pogut crear-se gràcies al patrocini del nostre colaborador principal de taronges: Mi cosecha propia. Una empresa familiar que ha dedicat tota la vida al camp i a la terra. Una familia d’autèntics llauradors que a més també tenen afició pel ciclisme.